Zoologia studia

Zoologia studia

Zapewne niejednokrotnie zastanawiałeś się nad wyborem kierunku studiów. Jeśli kochasz zwierzęta i fascynuje cię otaczający świat fauny, powinnieneś wybrać studiowanie zoologi. Podczas swej drogi na tym kierunku spotkasz się z poznawaniem nowych gatunków. Będziesz mieć możliwość brania udziału w badaniach nad narodzinami, rozwojem i życiem zwierząt. Zapoznasz się z zależnościami zachodzącymi w naturze. Tym samym spędzając czas pracy na realizacji swych pasji. Niestety studia zoologiczne są niedostępne w Polsce. Ich brak może zniechęcić wiele osób do takiego wyboru. Mimo tego, zarówno świezi maturzyści, jak i osoby chcące podjąć się czegoś nowego, nie mają powodu do obaw. Jest wiele rozwiązań, które pomogą im w obraniu kierunku marzeń. Pierwszym z nich jest wybór uczelni za granicą. Anglia oferuje bogatą ofertę dla wszystkich miłośników zwierząt, a zarazem osób dociekliwych, chcących mieć aktywny udział w udowadnianiu rzeczywistych faktów i mitów, dotyczących środowiska naturalnego. Rekruci mogą składać swoje podania na takie uczelnie jak Oxford, bądź Cambridge. Drugą możliwością jest ukończenie studi I stopnia z biologii. Kierunek ten jest ogólno dostępny w całej Polsce na publicznych i niepublicznych uczelniach. Najlepiej jest jednak wybrać uniwersytet w dużym mieście. Daje on większe możliwości, co za tym idzie studenci mają szersze pole na rozwijanie swoich umiejętności i mogą osiągać lepsze wyniki w nauce. Jednymi z najczęściej wybieranych są:

  • Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Rolnictwa i Biologii
  • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii
  • Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu – Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
  • Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Po ukończeniu licencjatu studenci mogą podjąć studia uzupełniające II stopnia i wybrać specjalizacje, która będzie najściślej związana z nauką o zwierzętach. Najpopularniejszym z nich jest biologia środowiskowa. Kolejną szansą na zbliżenie się do realizacji wymarzonej przez nas kariery zawodowej jest wybór nieco odmiennego kierunku od zoologi, a mianowicie – zootechniki. Głównie skupia się ona na zwierzętach gospodarskich, a konkretnie na badaniu ich żywienia, hodowli i rozmnażania. W zakres zootechniki wchodzą takie dyscypliny jak: genetyka, doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, paszoznawstwo, zoohigiena, mechanizacja produkcji zwierzęcej, ekonomika produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji zwierzęcej. Przyszli studenci w Polsce mogą także studiować kierunek weterynarii, który umożliwi im pracę w charakterze 'lekarza zwierząt’. Innym wyborem może być zoofizjoterapia. Ma ona na celu przygotowanie do prowadzenia rehabilitacji zwierząt towarzyszących, nieudomowionych lub egzotycznych. Podsumowując, jeśli jesteś osobą kochającą zwierzęta, nieustannie dowodzącą słuszności swych przekonań, z niezmiernym zapałem do nowych badań, te studia są właśnie dla ciebie!