praca na morzu

Ile zarobi marynarz? – praca na morzu

Praca na morzu wielu osobom wydaje się ciekawym pomysłem na przyszłość. Poznaje się nowych ludzi, pracuje z ogromnymi, zaawansowanymi technologicznie maszynami i podróżuje po całym świecie. Praca ta ma jednak tyle samo wad co i zalet – rozłąka z bliskimi, monotonia krajobrazu, niebezpieczeństwa na otwartej wodzie. Głównym czynnikiem, który interesuje wszystkich, chętnych i przeciwnych, są zarobki.

Jak zostać marynarzem? Ile zarabia marynarz? Jak wygląda przebieg kariery morskiej? Gdzie zarabia się najwięcej? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi.

Zawód marynarz

Choć jest to bardzo rozległe pojęcie zawierające mnóstwo stanowisk i funkcji, w dużym uproszczeniu marynarz to członek załogi statku, bez względu na stopień czy pełnioną funkcję. Statek jest bardzo skomplikowaną maszyną, która wymaga obsługi przez wiele osób o różnorakich specjalizacjach. Marynarzem morze być osoba zatrudniona w marynarce handlowej, żegludze śródlądowej, ale i marynarce wojennej.

Przez wzgląd na to, że zawód marynarza jest bardzo odpowiedzialny, jest w Polsce zwodem regulowanym. Oznacza to, że aby zostać członkiem załogi statku trzeba ukończyć specjalne kursy, lub szkoły i uczelnie dające wykształcenie w tej branży. Oczywiście chętnych na tę posadę nie brakuje, więc o wiele lepszą drogą jest edukacja w tym kierunku, aniżeli same kursy.

Z racji szczególnej specyfiki pracy na morzu kandydat na marynarza poza stosownym wykształceniem i uprawnieniami musi posiadać morskie świadectwo zdrowia, które wystawić może jedynie lekarz.

Innymi wymaganiami stawianymi kandydatom jest perfekcyjna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Warto dodać, że chodzi o wiedzę praktyczną. Marynarz powinien też odznaczać się takimi cechami charakteru jak punktualność, odpowiedzialność, wytrwałość, odporność psychiczna, zdolność adaptacji i uczciwość.

Praca marynarza

Osoba na tym stanowisku zatrudniana jest na podstawie kontraktu lub umowy o pracę. Często są one długie i mogą trwać nawet kilka miesięcy. Wówczas marynarz pracuje podczas całego rejsu, a jego organizacja pracy podyktowana jest całkowitej dyspozycyjności względem potrzeb personalnych. Musi on współpracować z resztą załogi, a od jego pracy zależy sprawność i bezpieczeństwo rejsu.

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku przydzielana jest kajuta, w której spędza czas poza pracą.

Zarobki na morzu

W związku z regulacją prawną zawodu Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu ustala minimalne stawki wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach. Wpływ na zarobki mają staż pracy oraz rodzaj jednostki pływającej, na której zatrudniony jest marynarz. Minimalne stawki wg ITF (Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu) wyglądają następująco:

  • kadet/oficer najmłodszy rangą – 3 100 zł netto miesięcznie
  • steward – 5 200 zł netto miesięcznie
  • oficer wachtowy – 11 000 zł netto miesięcznie
  • drugi oficer – 11 500 zł netto miesięcznie
  • pierwszy oficer – 13 600 zł netto miesięcznie
  • kapitan – nie mniej niż 20 000 zł netto miesięcznie

Stawki oczywiście ITF podaje w dolarach. Sposób rozliczania wynagrodzenia zależy od rodzaju zatrudnienia (kontrakt czy umowa). Osoby zatrudnione na kontrakcie najczęściej otrzymują wynagrodzenie za okres pracy spędzony na morzu. Natomiast umowa o pracę częściej pozwala na otrzymanie stosownego wynagrodzenia co miesiąc.

Choć stawki za pracę na morzu wydają się bardzo atrakcyjne, należy pamiętać o tym, że dzielą się na przepracowane i nieprzepracowane miesiące. 

Podsumowanie

Praca na morzu jest interesująca, wymagająca i niestandardowa. Wymaga nie tylko siły fizycznej, ale i zdrowia oraz odpornej psychiki. Kosztem jest rozłąka z bliskimi, zaletą spore wynagrodzenie i podróże. Jeśli zastanawiasz się nad karierą marynarza, mamy nadzieję że odpowiedzieliśmy na twoje pytania i rozwialiśmy wątpliwości.