Czym jest budżet państwa i jakie funkcje pełni?

Zwykle nie zdajemy sobie sprawy, że nasze państwo każdego dnia skrupulatnie liczy pieniądze, ile dostaje z podatków, ile musi wydać na remont dróg i wojsko. Jeśli liczy dobrze to wszyscy czujemy się zadowoleni, gorzej jeśli liczy źle.

Obiecane niewypłacone podwyżki, to między innymi jeden z problemów jaki tyczy się nieodpowiedniego zarządzania budżetem państwa.

Dlaczego więc nie zostają wypłacone?

Podwyżki nie zostały dotrzymane, ponieważ to co było przeznaczone w budżecie na podwyżki zostało wydane.
W budżecie pojawia się wówczas dziura, wydatki przewyższają dochody, wtedy zaczyna brakować pieniędzy na podwyżki emerytury i renty.

Budżet państwa jest planem finansowym uwzględniającym planowane dochody i wydatki, kiedy oczekiwany dochód jest równy zamierzonym wydatkom to mówimy, że budżet jest zrównoważony, kiedy dochód jest większy od wydatków ta różnica nazywana jest nadwyżką.

Gdy z kolei wydatki są większe od dochodów, ową różnicę nazywa się wtedy deficytem budżetowym, lub też potocznie dziurę w budżecie.

Ważne jest aby zauważyć błędy w planowaniu budżetu rocznego, i nie popełniać ich następnym razem. Szczególnie liczy się współpraca i zaangażowanie wszystkich ministrów Skarbu Państwa.

Opracowanie budżetu państwa to jedno z najważniejszych działań rządu.
Rząd musi wspólnie ocenić, jakie mogą być wpływy, i jakie są najistotniejsze wydatki państwa.
Być może wtedy uzyskana nadwyżka pozwoli na pokrycie innych drugorzędowych potrzeb.

Bardzo ważne jest także planowanie, każdy rozsądny człowiek planuję budżet.

Nasze budżety rodzinne wymagają staranności i rozsądku, sami często planujemy własne wydatki, obliczamy dokładnie na co wydajemy, ile płacimy za mieszkanie, rachunki, i ile możemy zaoszczędzić w ciągu jednego miesiąca.

Budżet państwa jest znacznie bardziej skomplikowany. Wymaga on o wiele więcej osób do ogarnięcia wszystkich spraw, większej odpowiedzialności i oczywiście większych dochodów.

b3system.pl